Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

Jaremcze konferencja międzynarodowa

Relacja z przebiegu konferencji o tematyce turystycznej współorganizowanej

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim na Ukrainie

 

W dniach 19-21 października 2011 r.odbyła się w górskiej miejscowości Jaremcze na Ukrainie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turyzm i rozwój regionu” z udziałem pracowników naukowo - dydaktycznych naszej Uczelni. Organizatorami konferencji były Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Turystyki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Turystyki i Rekreacji PWSZ zgłosili 8 prac podsumowujących ich badania z zakresu motywów zachowań prozdrowotnych i postaw rekreacyjnych, dotyczących oceny działalności agroturystycznej, stanu turystyki osób niepełnosprawnych, aktywności młodzieży szkolnej i akademickiej, a także postrzegania wpływu funduszy unijnych na rozwój turystyki regionalnej. Wszystkie prace zostały pozytywnie zrecenzowane i opublikowane w trzeciej części, cyklicznie wydawanej, monografii zatytułowanej РекреацiйнийпотенцiалПрикарпаття: iсторiя, сучаснийстанперспективи.

Podczas konferencji prace przedstawiali naukowcy i praktycy branży turystycznej z Ukrainy oraz Regionu Przykarpacia. Z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchano w części plenarnej wystąpień pracowników naszej Uczelni; prof. dr hab. Wandy Staniewskiej – Zątek, która wygłosiła referat „Działalność agroturystyczna – korzyści i utrudnienia jej prowadzenia w ocenie gospodarzy – kwaterodawców” oraz dra Arkadiusza Wołoszyna przedstawiającego „Wizerunek i preferencje przestrzenne osób uprawiających rekreację ruchową na przykładzie badań środowiska żeglarskiego”.

Konferencja odbyła się w nowoczesnym ośrodku konferencyjno – hotelowym „Karpaty”, w miejscowości wypoczynkowej Jaremcze (ukr.Яремче) znajdującej się w Karpatach Wschodnich. Uczestnicy konferencji mieli okazję oglądać występ regionalnego zespołu taneczno – muzycznego, zwiedzili także miasto Kołomyję (ukr. Коломия), znajdujące się tam Muzeum Pisanek oraz Muzeum Huculszczyzny i Pokucia. Byli również w powstającym z rozmachem ośrodku narciarskim Bukowel (ukr. Буковель).  

Udział pracowników PWSZ w konferencji, to kolejny etap współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim, która została zapoczątkowana w 2005 roku i trwa do dnia dzisiejszego w oparciu o podpisane umowy oraz nawiązane kontakty koleżeńskie.

HU

dr Arkadiusz Wołoszyn w otoczeniu ukraińskich dziennikarzy

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież