Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

LUBUSKIE PERŁY
LUBUSKIE PERŁY- podpisanie porozumienia międzygminnego
 
W ramach porozumienia realizowane będą następujące cele:
  • wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i rekreacji,
  • promocja walorów kulturowych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych regionu,
  • współpraca gminnych instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji oraz innych działających w zakresie kultury,turystyki, sportu i rekreacji,
  • koordynacja i organizacja wspólnych imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
  • opracowanie, wdrażanie i promocja produktów regionalnych.
  • podejmowanie wspólnych działań na rzecz kontaktów i współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą.

Hasło stowarzyszonych gmin: AKTYWNI,  ZAANGAŻOWANI,  SKUTECZNI  

ŹRÓDŁO  http://www.lotur.pl/news/show/591