Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

Konferencje Naukowe
KONFERECJA NAUKOWA "AKTYWNOSC RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU"

W dniach 1-2 grudnia odbyla się kolejna XVI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aktywnosc ruchowa ludzi w różnym wieku"
Tematyka podejmowana podczas obrad dotyczyla następujących problemów:

Aktywność ruchowa dzieci I młodzieży
Aktywność ruchowa zawodników
Aktywność ruchowa studentów
Aktywność ruchowa dorosłych
Aktywność ruchowa ludzi starszych
Fizjologiczne I morfologiczne podstawy aktywności ruchowej
Humanistyczne aspekty aktywności ruchowej
W obradach wzięli udział naukowcy z Białorusi (Uniwersytet im. A.S.Puszkina w Brześciu) oraz uczelni polskich: Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej oraz Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziału Zamiejscowego Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Uniwersytetu w Łodzi, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Edukacji i Fizjoterapii Poznaniu i jej filii w Szczecinie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przedstawiciele środowiska szkolnego z szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Twórcza dyskusja w sesjach tematycznych pozwolila na zdobycie nowych doświadczeń, a także na weryfikację prowadzonych różnych badań w ośrodkach naukowych dotyczących oddziaływania ruchu na organizm człowieka.

Wystąpienia uczestników konferencji będa publikowane w pozycji “Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” zamieszczonej na liście czasopism Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego.

Nasi pracownicy corocznie biora aktywny udzial w Konferencji przedstawiajac referaty z zakresu tematyki badawczej, która sie zajmuja.

 
"Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry"

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 października 2011 r. odbyła się promocja Przewodnika/Informatora Turystycznego "Szlakiem krzyży pokutnych Po obu stronach Odry". Przewodnik poprowadzi turystów Po zabytkach dawnego prawa na terenie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", których na tym obszarze możemy znaleźć ponad sześćdziesiąt. Krzyże znajdziemy głównie w przepięknych miastach I wsiach w Lubuskiem I Brandenburgii, które często pozostają poza głównymi szlakami turystycznymi. Dzięki temu podróżując szlakiem krzyży pokutnych możemy poznać nieznane I nieodkryte dotąd miejsca lub odkryć na nowo dotąd poznane.

 
Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na X Europejskim Forum Turystyki w Krakowie

W dniach 5-7 października 2011 r. w Krakowie odbyło się X Europejskie Forum Turystyki organizowane w ramach jednego z priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE. Tegoroczna edycja Forum przebiegała  pod hasłem "Stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystyki".

 

              Organizowane  corocznie od 2002 r. Europejskie Forum Turystyki jest odpowiedzią na wezwanie Rady UE do upowszechnienia dialogu pomiędzy odbiorcami usług a branżą turystyczną i innymi zainteresowanymi podmiotami.

              Uczestnikami Forum byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych administracji turystycznych szczebla centralnego i regionalnego, reprezentanci samorządu terytorialnego i gospodarczego, a także branżowe organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa turystyczne.

              Nasi pracownicy  Instytutu Humanistycznego, zainaugurowanego  w tym roku nowego kierunku Turystyka i Rekreacja również otrzymali zaproszenie do uczestnictwa

 w obradach Forum.

            Głównym obszarem prezentacji i dyskusji na Forum był pierwszy priorytet Komunikatu Komisji Europejskiej „Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” – Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie. Znalezienie sposobu na umocnienie konkurencyjności w sektorze turystyki jest niezwykle ważnym zadaniem zarówno dla Prezydencji jak i dla wszystkich państw członkowski Unii Europejskiej.

            Aby móc reagować i radzić sobie z krytycznymi sytuacjami istnieje potrzeba silnego, elastycznego i innowacyjnego sektora turystyki. W związku z tymi wyzwaniami, podczas Europejskiego Forum Turystyki 2011, dyskusja skoncentrowała się w ramach dwóch paneli tematycznych:

-Konsolidacja wiedzy społeczno – gospodarczej dla turystyki.

-Rozwój innowacji, technologii informatycznych i komunikacji w turystyce.

Więcej na stronie

http://www.etf2011.gov.pl/Europejskie,Forum,Turystyki,2011,1.html