Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

KONFERECJA NAUKOWA "AKTYWNOSC RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU"

W dniach 1-2 grudnia odbyla się kolejna XVI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aktywnosc ruchowa ludzi w różnym wieku"
Tematyka podejmowana podczas obrad dotyczyla następujących problemów:

Aktywność ruchowa dzieci I młodzieży
Aktywność ruchowa zawodników
Aktywność ruchowa studentów
Aktywność ruchowa dorosłych
Aktywność ruchowa ludzi starszych
Fizjologiczne I morfologiczne podstawy aktywności ruchowej
Humanistyczne aspekty aktywności ruchowej
W obradach wzięli udział naukowcy z Białorusi (Uniwersytet im. A.S.Puszkina w Brześciu) oraz uczelni polskich: Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej oraz Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziału Zamiejscowego Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Uniwersytetu w Łodzi, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Edukacji i Fizjoterapii Poznaniu i jej filii w Szczecinie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przedstawiciele środowiska szkolnego z szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Twórcza dyskusja w sesjach tematycznych pozwolila na zdobycie nowych doświadczeń, a także na weryfikację prowadzonych różnych badań w ośrodkach naukowych dotyczących oddziaływania ruchu na organizm człowieka.

Wystąpienia uczestników konferencji będa publikowane w pozycji “Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” zamieszczonej na liście czasopism Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego.

Nasi pracownicy corocznie biora aktywny udzial w Konferencji przedstawiajac referaty z zakresu tematyki badawczej, która sie zajmuja.