Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

Aktualności
NORDIC WALKING Z AKADEMICKIM CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI

 

 
Akademickie Centrum Sportu i Turystyki zaprasza wszystkich chętnych na marsz z kijkami (Nordic walking), który odbędzie się w sobotę 22.10.2011r. o godz. 10.00 trasami leśnymi w podgorzowskiej Kłodawie.
 
Zbiórka w Kłodawie przy ul. Mironickiej 29. Kontakt 509395662
 
Jaremcze konferencja międzynarodowa

Relacja z przebiegu konferencji o tematyce turystycznej współorganizowanej

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim na Ukrainie

 

W dniach 19-21 października 2011 r.odbyła się w górskiej miejscowości Jaremcze na Ukrainie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turyzm i rozwój regionu” z udziałem pracowników naukowo - dydaktycznych naszej Uczelni. Organizatorami konferencji były Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Turystyki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Turystyki i Rekreacji PWSZ zgłosili 8 prac podsumowujących ich badania z zakresu motywów zachowań prozdrowotnych i postaw rekreacyjnych, dotyczących oceny działalności agroturystycznej, stanu turystyki osób niepełnosprawnych, aktywności młodzieży szkolnej i akademickiej, a także postrzegania wpływu funduszy unijnych na rozwój turystyki regionalnej. Wszystkie prace zostały pozytywnie zrecenzowane i opublikowane w trzeciej części, cyklicznie wydawanej, monografii zatytułowanej РекреацiйнийпотенцiалПрикарпаття: iсторiя, сучаснийстанперспективи.

 
Złoty Certyfikat POT dla Festiwalu Przystanek Woodstock
 W dniu 20 października 2011 podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną w Hotelu Andersia w Poznaniu zostanie wręczony Złoty Certyfikat nominowanemu przez Lubuską Kapitułę Festiwalowi Przystanek Woodstock. Podczas Gali Wystawców tegorocznych Targów Tour Salon w Poznaniu ogłoszono listę zwycięzców IX edycji Konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny 2011, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Spośród ośmiu kandydatur do Złotego Certyfikatu Kapituła wybrała Festiwal Przystanek Woodstock I to lubuski festiwal otrzyma Złoty Certyfikat POT 2011.
Nasi studenci Turystyki I Rekreacji z Instytutu Humanistycznego uczestniczyli w imprezie targowej I przywieźli stamtad wiele wrazen.Juz wkrótce w zakladce TiR sprawozdanie z tego pobytu.Zapraszamy.
 
 
Promocja Gorzowa

            W ogólnopolskich mediach pojawiają się kolejne publikacje dotyczące naszego miasta. To efekt wizyty w Gorzowie dziennikarzy z branży turystycznej. Pojawili się w naszym mieście w sierpniu, zwiedzili Gorzów, popłynęli w krajoznawczy rejs KUNĄ I wysłuchali różnego rodzaju opowieści o gorzowskich zakamarkach.

Wiecej o efekcie tej wizyty http://www.gorzow.pl/przystan/aktualnosci/pl/6763/2011_10_17/Promocja_Gorzowa/rss/

 
Otwarcie Mostu Angielskiego w Parku Mużakowskim
W dniu 17 października 2011 r. W Parku Mużakowskim odbędzie się uroczyste otwarcie Mostu Angielskiego. Po 66 latach dzięki współpracy polsko-niemieckiej odbudowany most połączy obie strony Parku. Będzie to już drugie, Po Moście Podwójnym dwunarodowościowe połączenie na tym terenie. Organizatorem uroczystości są Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
 
Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na X Europejskim Forum Turystyki w Krakowie

W dniach 5-7 października 2011 r. w Krakowie odbyło się X Europejskie Forum Turystyki organizowane w ramach jednego z priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE. Tegoroczna edycja Forum przebiegała  pod hasłem "Stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystyki".

 

              Organizowane  corocznie od 2002 r. Europejskie Forum Turystyki jest odpowiedzią na wezwanie Rady UE do upowszechnienia dialogu pomiędzy odbiorcami usług a branżą turystyczną i innymi zainteresowanymi podmiotami.

              Uczestnikami Forum byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych administracji turystycznych szczebla centralnego i regionalnego, reprezentanci samorządu terytorialnego i gospodarczego, a także branżowe organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa turystyczne.

              Nasi pracownicy  Instytutu Humanistycznego, zainaugurowanego  w tym roku nowego kierunku Turystyka i Rekreacja również otrzymali zaproszenie do uczestnictwa

 w obradach Forum.

            Głównym obszarem prezentacji i dyskusji na Forum był pierwszy priorytet Komunikatu Komisji Europejskiej „Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” – Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie. Znalezienie sposobu na umocnienie konkurencyjności w sektorze turystyki jest niezwykle ważnym zadaniem zarówno dla Prezydencji jak i dla wszystkich państw członkowski Unii Europejskiej.

            Aby móc reagować i radzić sobie z krytycznymi sytuacjami istnieje potrzeba silnego, elastycznego i innowacyjnego sektora turystyki. W związku z tymi wyzwaniami, podczas Europejskiego Forum Turystyki 2011, dyskusja skoncentrowała się w ramach dwóch paneli tematycznych:

-Konsolidacja wiedzy społeczno – gospodarczej dla turystyki.

-Rozwój innowacji, technologii informatycznych i komunikacji w turystyce.

Więcej na stronie

http://www.etf2011.gov.pl/Europejskie,Forum,Turystyki,2011,1.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4